Regulamin

Regulamin księgarni internetowej bosz.com.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Księgarnia internetowa bosz.com.pl, działająca pod adresem www.bosz.com.pl (dalej zwana Księgarnią), jest prowadzona przez „Bosz” Szymanik i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Olszanicy 311 (38-722), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150329, NIP: 688-00-00-721, Regon: 370194606.

Pod pojęciem towaru rozumie się książki, kalendarze oraz reprodukcje dostępne w Księgarni, prezentowane na stronie internetowej www.bosz.com.pl.

Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. Zasady składania zamówień

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.bosz.com.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.

Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład), Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 7 dni na konto wskazane przez Kupującego.

W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 7 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

Zamówienia można również składać:

– pocztą elektroniczną: handel@bosz.com.pl

– telefonicznie: 13 469 90 02

– pisemnie na adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko

§ 3. Cena towaru

Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć w dziale – „Zasady wysyłki”.

Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

Klient rejestrujący się w Księgarni otrzymuje 5% stałego rabatu, Subskrybenci newslettera otrzymują  jednorazowy kod uprawniający do 10% rabatu:

– rabaty nie sumują się,

– rabaty nie dotyczą promocji, produktów przecenionych i oferty specjalnej.

§ 4. Formy płatności

Księgarnia oferuje następujące formy płatności:

– za pobraniem – Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze listonoszowi/ w urzędzie pocztowym/ kurierowi (w zależności od wyboru formy dostawy),

– przelewem na rachunek bankowy nr 91 1020 2980 0000 2202 0118 5602,

– elektroniczne kartą lub przelewem internetowym dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”,

– kartą kredytową,

– gotówką przy odbiorze towaru w biurze wydawnictwa pod adresem: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko.

Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć w dziale – „Płatności”.

§ 5. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysyłane jest w formie wiadomości e-mailowej.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

– w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową – z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4.

– w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię. 

Wysyłka zamówienia następuje w terminie dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności. Termin ten obejmuje czas, który upływa – od przyjęcia zamówienia do realizacji – do wysłania towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Zamówienie może zostać zmodyfikowane/ anulowane telefonicznie pod numerem 13 469 90 02 w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało zrealizowane (tj. przekazane do wysyłki).

Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem In Post oraz Fedex, serwisem paczkomatowym InPost lub poprzez odbiór osobisty pod adresem: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko.

Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

W razie potrzeby Księgarnia wystawia fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Księgarni, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres handel@bosz.com.pl

b. w formie pisemnej, na adres „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, ul. Przemysłowa 14, 38-600, Lesko

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

–         dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz

–         bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).

Zwracany towar należy przesłać pod adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

§ 7. Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Księgarni o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko z dopiskiem „REKLAMACJA”, wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu.

Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towarów. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w zamówieniu jest Wydawnictwo Bosz Szymanik i Wspólnicy Sp. j. zwana dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@bosz.com.pl.

Podstawą przetwarzania danych jest umowa pomiędzy Zamawiającym / Autorem a Administratorem, zwana dalej „Umową”w wyniku zawarcia której zachodzi przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Osoba fizyczna podająca swoje dane osobowe ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podane dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

§ 9. Postanowienia końcowe

Księgarnia dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bosz.com.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Zasady wysyłki

Czas realizacji nie jest zazwyczaj dłuższy niż 2 dni robocze

Zamówienia na kwotę wyższą niż 130 zł na terenie Polski są dostarczane na koszt Księgarni.

Wyboru dostawcy należy dokonać podczas składania zamówienia.

W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem, Księgarnia ponosi koszt ponownej przesyłki oraz zwraca koszt odesłania błędnie przekazanych książek.

Jeśli na fakturze pojawi się informacja o dosłaniu jednej z zamówionych książek w innym terminie, oznacza to, że Księgarnia dośle ją na własny koszt.

– adres poza granicami kraju

Całkowity koszt wysyłki ponosi Kupujący, należność można regulować kartą płatniczą lub przelewem na podany w „Płatnościach” numer konta walutowego (przelicznik zgodny z kursem NBP z dnia zamówienia). Szczegółowa informacja udzielana jest na życzenie klienta – telefonicznie, listownie lub e-mailem: handel@bosz.com.pl.

Osoby składające zamówienie w imieniu instytucji proszone są o podanie, oprócz nazwy firmy także swojego imienia i nazwiska. Firmy będące płatnikiem VAT proszone są o podanie numeru NIP.

W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym dostawcy i wypełnienie w jego obecności protokołu potwierdzającego tę okoliczność. Przesłanie Księgarni ww. dokumentu ułatwi proces rozpatrywania reklamacji.

Płatności 

Księgarnia oferuje następujące formy płatności:

– za pobraniem – Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze listonoszowi/ w urzędzie pocztowym/ kurierowi (w zależności od wyboru formy dostawy),

– przelewem na rachunek bankowy nr 91 1020 2980 0000 2202 0118 5602 – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni zamówienie zostaje anulowane,

– elektroniczne kartą lub przelewem internetowym za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”,

– kartą kredytową,

– gotówką przy odbiorze towaru w biurze wydawnictwa pod adresem: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko.

Przelewy zagraniczne na rachunek bankowy:

Konto walutowe: EURO

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

IBAN: PL 33 1020 2980 0000 2202 0137 4438

SWIFT CODE: BPKOPLPW

Konto walutowe: USD

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

IBAN: PL 38 1020 2980 0000 2002 0137 4446

SWIFT CODE: BPKOPLPW

Płatności elektroniczne kartą lub przelewem internetowym dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”.