O nas

Wydawnictwo BOSZ specjalizuje się w edycji albumów o sztuce, krajobrazie, przyrodzie i dziedzictwie kulturowym. Oficyna powstała w 1994 roku w Olszanicy, a jej założycielami są Barbara Kaniewska-Szymanik i Bogdan Szymanik. Nasz dotychczasowy dorobek to ponad 850 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym trzy miliony dwieście tysięcy egzemplarzy.

Biura Wydawnictwa mieszczą się w Lesku, małym miasteczku w Bieszczadach, co nie stanowi przeszkody we współpracy zarówno z wybitnymi twórcami, jak i czołowymi placówkami kulturalnymi z całej Polski.

W naszych albumach prezentujemy między innymi zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Muzeum Literatury w Warszawie, archiwów państwowych, a także Muzeum Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Oryginalność oraz najwyższa jakość albumów sprawiają, że wiele spośród tytułów Wydawnictwa BOSZ otrzymało najważniejsze nagrody oraz wyróżnienia w prestiżowych konkursach branży wydawniczej, takich jak międzynarodowy konkurs na najlepsze wydawnictwo kulinarne Gourmand Cookbook Awards, Najpiękniejsza Książka Roku w konkursie PTWK czy Książka Roku w konkursie O pióro Fredry. Z kolei luksusowy kalendarz „Tamara de Lempicka 2021” został nagrodzony srebrną nagrodą międzynarodowego konkursu Gregor Calendar (edycja japońska).

W 2011 roku Wydawnictwo BOSZ zostało laureatem 21. edycji Konkursu Godła „Teraz Polska” za wysoką jakość wydawanych książek. Kolejny raz Godło „Teraz Polska zostało przyznane wydawnictwu w roku 2021.

Rokrocznie bierzemy udział w targach książki, zarówno w kraju – w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – jak i za granicą, między innymi we Frankfurcie, Londynie, Paryżu, Brukseli, Goeteborgu, Budapeszcie, Bukareszcie.

Pierwszą książką opublikowaną przez Wydawnictwo był album Bieszczady ze zdjęciami Tadeusza Budzińskiego. Już od pierwszego albumu nasze publikacje cechowało równoczesne wydawanie taniej, powszechnie dostępnej miniatury albumowej oraz wprowadzenie do książki tekstu co najmniej dwujęzycznego (najczęściej polsko-angielskiego). Te dwie tendencje zostały utrzymane do dziś w wielu albumach.

Również od początku albumy BOSZ-a są książkami powstającymi w większości jako własne opracowania. Wiele pomysłów rodzi się właśnie w wydawnictwie, a następnie są one realizowane przy współpracy najwybitniejszych artystów i fachowców. Droga ta jest na pewno trudniejsza od przedruków i adaptacji, daje jednak poczucie większej satysfakcji ze zrealizowanego przedsięwzięcia. Aby jednak dzieło to było rzeczywiście spełnieniem początkowych zamierzeń, muszą przy jego powstawaniu pracować ludzie wyjątkowi – i takich właśnie angażuje Wydawca. Wśród fotografików można wymienić między innymi Adama Bujaka, Tadeusza Budzińskiego, Pawła Pierścińskiego, Stanisława Składanowskiego, Chrisa Niedenthala, Jerzego Habdasa, Michała Grychowskiego, Piotra Witosławskiego, Wacława Wantucha, Piotra Skórnickiego i wielu innych. Teksty pisali między innymi Jerzy Janicki, ks. Jan Twardowski, Olgierd Budrewicz, Wiesław Ochman, Janusz Głowacki, Hanna Bakuła, a projekty graficzne książek są dziełem profesorów ASP: Władysława Pluty, Lecha Majewskiego, Macieja Buszewicza, Leszka Szurkowskiego, a także Janusza Kapusty i Tadeusza Nuckowskiego. Wydawca dba również o kwestię opieki merytorycznej nad powstającym dziełem, prosząc o konsultację wybitnych specjalistów.

Żadne Wydawnictwo w Polsce nie oferuje czytelnikom książek w podobnym formacie, wydanych na takim poziomie edytorskim, które łączyłyby najwyższą jakość druku, profesjonalizm projektu graficznego, merytoryczny poziom tekstów, których autorami są wybitni specjaliści z danej dziedziny oraz artyzm starannie wyselekcjonowanych zdjęć najlepszych polskich fotografików.  

W swoich poczynaniach wydawniczych stale dążymy do publikowania książek na najwyższym poziomie edytorskim, przyciągających uwagę zarówno treścią, jak i oprawą graficzną. Mamy nadzieję, że nasze publikacje przyczyniają się do promowania polskiej sztuki, kultury i piękna polskiego krajobrazu.

JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI 

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video